Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! [ Kayıt Yap | Giriş Yaprss

Ankara Masaj Ankara Masaj Ankara masaj Ankara masaj salonları masaj Ankara Ankara Masaj Salonları
istanbul masaj salonu istanbul masaj istanbul masaj salonu izmir masz
istanbul masaj salonu Ankara masz Ankara Masaj Ankara Masaj

 

Detoks takviyeleri için yorumlar kapalı

Detoks takviyeleri

| Ankara Masaj, Ankara Masaj Salonları, Ankara Masaj Salonu, Genel | 12 Ağustos 2014

Detoks takviyeleri

Detoks diyetini, ekstra temizleme ve arındırma gücü ile sağ­lamlaştırmak ve detoks sürecine değişik boyutlarda destek olmak amacıyla farklı besin takviyeleri kullanılabilir ve belirli organlara fazladan bakım sağlanabilir. Sadece doğal besin kon­santrelerinden ve saf bitkisel veya mineral özlerden elde edilen takviyeler kullanılmalı, kimyasal veya yapay içerikli sentetik maddelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Detoks diyetindeki takviyeler temel olarak üç amaca hiz­met ederler: Dokuların ve kanın alkalik olmasına yardımcı olurlar, böylece temizlenme ve iyileşme tepkilerinin ihtiyaç duyduğu alkalik iç “iklimin” oluşmasına katkıda bulunurlar; ilave antioksidan, klorofil, karoten ve diğer gerekli detoks ele­mentlerini sağlarlar; ve detoks sırasında oluşan çok çeşitli enzim reaksiyonları için gereken ekstra hayati detoks besinle­re, özellikle de tüm önemli vitamin ve mineral faktörlerine destek sağlarlar. En önemli detoks takviyelerinden birkaçı aşa­ğıda sıralanmıştır:

Mineraller

Detoks programında, tüm mineralleri içeren ve kolay özüm- senen takviyeler tavsiye edilir ve bu amaçla en iyi seçim deniz suyu olacaktır. Açık denizdeki temiz sulardan alınabilir veya konsantre sıvı saf deniz mineralleri ekstresi olarak temin edile­bilir. Diğer iyi bir kaynak ise evde hazırlanacak Kelt deniz tuzu salamurası veya bir bardak saf suda eritilmil/3 ş çay kaşığı Kelt deniz tuzu olacaktır. Deniz suyu ve deniz tuzu vücudun ihtiyacı olan tüm mineralleri ve iz elementlerini, tam gerekli oldukları miktarlarda içerir. Aslında, insan kanının ve doğal deniz suyu­nun mineral bileşimi ve pH değeri neredeyse aynıdır.

Mineral takviyesinin yanı sıra, detoks sürecinde vücut fazla­dan magnezyum ve kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kalsiyum, vücu­dun ana alkalik yapma ajanıdır ve aynı zamanda sinir sistemi de dahil olmak üzere tüm organ sistemlerinin fonksiyonlarının dengelenmesi için gereklidir. Metabolizmadaki tüm ana reaksi­yonlarda rol alır yeni hücre büyümesi ve doku tamiratı için gereklidir. Bu makro-mineral için en mükemmel kaynak, olağa­nüstü alkalik yapıcı ve nispeten özümsemesi kolay olan mercan kalsiyumdur.[1] Tozu sadece saf suda eritip günde birkaç kez, yemekle veya yemek harici için.

Magnezyum, vücudun detoks sürecini yönetmek için ihtiyaç duyduğu alkalik enzimlerin üretiminde anahtar rolü oynar; kalp ve sinir sistemlerini dengelemek için hayati bir faktördür. Kalsiyum ve magnezyum bir arada detoksun “dinamik İkilisi­dir” ve her birinin tamamen etkili olabilmesi, her ikisinin de yeterli miktarda alınmasına bağlıdır. Magnezyumun özümse­mek için kullanılabilecek en basit formu, deniz suyunda bulu­nan magnezyum klorürdür ve bunun için mükemmel bir kay­nak, Bölüm 2’de açıklandığı şekilde, evde rahatça kendi başını­za hazırlayabileceğiniz, Kelt deniz tuzundan elde edilen mag­nezyum açısından zengin salamura sudur. Alternatif olarak, saf deniz suyundan elde edilen, birçok sağlık ürünü dükkânında bulabileceğiniz deniz mineralleri ekstrelerini de kullanabilirsi­niz veya posta siparişi yoluyla alabilirsiniz.

Yeşil besinler

Yeşil besinler buğday, çavdar, ve arpa gibi tahılların veya su bitkilerinin ve kirlenmemiş, büyük göllerin yüzeyinde yetişen yeşil yosunların taze sıkılmış sularından üretilen saf besin kon­santrelerini kapsar. Yeşil ismi, içlerinde yüksek oranda barındır­dıkları ve detoks için gerekli olan, doğanın en güçlü kan ve doku temizleyicisi, saf organik klorofil yüzünden kullanılır. İnsan kanındaki hemoglobin ile bitkilerdeki klorofil tek bir molekül haricinde, tamamen aynı kimyasal kompozisyona sahiptir. Aralarındaki tek fark, hemoglobinde bir demir molekü­lü varken klorofilde bir magnezyum molekülü bulunmasıdır.

Hemoglobin kanda oksijeni taşımakla görevlidir ve yetersiz hemoglobin kanın oksijen taşıma kapasitesini hızla düşürür ve hücreleri besleme ve arındırma yeteneğini yok eder. Klorofil hemoglobin oluşturur ve hızla kanı temizler, dolayısıyla kanın hücrelere oksijen taşıma kapasitesini artırarak tüm detoks süre­cine destek olur. Detoks terapisi konusundaki en önemli otorite­lerden biri olan Dr. Bernard Jensen’in de belirttiği gibi “klorofil bağırsakların, kanın ve karaciğerin arınma hızlarını artırabilir.

Bağırsakların, kanın ve karaciğerin temizlenmesi, detoksun yüzde 75’ini oluşturduğu için, klorofil detoks işleminin hızlı ve etkili gerçekleşebilmesi açısından yönetici konumundadır”.

Yeşil besinler, hücrelerin üremesi ve dokuların onarılması için gerekli tüm temel aminoasitleri içerdikleri gibi, aynı zaman­da vücudun kendini temizleyebilmek ve iyileştirebilmek için ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri ve enzimleri de içlerin­de barındırırlar. Yeşil besinler tüm bu elementleri en saf ve biyo­lojik formlarında sağlarlar. Besleyici olarak yeterliliği, kan ve doku temizleme faktörleri açısından zenginliği yüzünden, yeşil besinler detoks sırasında başka hiçbir şeye gerek kalmadan temel besin olarak kullanılabilir. Yeşil besinler, yaşayan bitkile­rin saf, konsantre ekstreleri olduğu için aktif enzimler ile yüklü­dürler ve bu, yüzden vücuttan ekstra bir enerjiye veya enzime gerek duymadan kendi kendilerini sindirirler; böylece taşıdık­ları besinler kanda hızla emilir ve hücre ile dokulara taşınır. Bunun anlamı, detoks sürecinde çok bariz bir avantaj olarak, vücutta neredeyse hiç asidik artık üretmedikleri, fakat buna rağmen tüm gerekli besinleri en saf ve kullanıma hazır halde sunmalarıdır.

Taze buğday, çavdar ve arpa suyu, detoks amaçlı en sık kul­lanılan yeşil besinlerdir ve taze olarak alınabilirler (bu durumda özel bir alete ihtiyaç vardır) veya tablet olarak preslenmiş kuru­tulmuş toz halinde de temin edebilirler. Günümüzde piyasada bulabileceğiniz en iyi ürünlerden biri, Amerika’daki V E. Irons Co. tarafından mükemmel Vitratox arınma serisi içinde üretilen GreenLife / Yeşil Yaşam’dır. GreenLife, organik olarak yetiştiril­miş buğday, çavdar, arpa ve yulafın kurutularak, soğuk sıkılmış sularından oluşur; toz veya tablet halinde mevcuttur. İçinde aynı zamanda, karaciğeri ve bağırsakları temizlemek için pan­car suyu, kanı tamir etmek için deniz yosunu ve çürütücü pro­teinleri ve bağırsak yollarındaki kurumuş sümüksü maddeleri eritmek için papaya enzimleri vardır. Bu ürün, taze havuçtaki miktarın iki katı olan, 100 gramında 50,000 IU doğal beta-karo- ten de dahil olmak üzere, detoks sürecinde vücut için gerekli olan tüm elementleri içerir. Buna ek olarak, yeni hücre oluşumu­nu ve hasarlı dokularının onarımmı destekleyen, dengeli har- manlanmı20 ş aminoasit içeren yüzde 25 saf bitkisel proteini de içinde barmdınr.

Diğer mükemmel bir yeşil besin takviyesi ise, ABD’deki AIM International tarafından üretilen Barley Green’dir. Açık yeşil renkteki bu toz, meyve suyu veya normal suya karıştırılabilece- ği gibi kuru olarak yutulup, ardmdan su içilebilir. Saf arpadan üretilen bu ürün, yüksek oranda klorofil, besinler ve aktif enzimlerle yüklüdür.

Spirulina[2], mavi-yeşil yosunlar ve chlorella,[3] bozulmamış orman ve dağlardaki temiz göllerin yüzeyinde yaşayan basit ve tek hücreli su bitkilerinden üretilen yeşil besinlerden bazıları­dır. Bu organizmalar, bundan 2 milyar yıl önce, bitkiler dün­yayı yönetirken ortaya çıkan en eski yaşam formlarındandır. Besin profilleri muhteşem bir biçimde, her 100 g için 58 g bitki­sel protein ve 2.1 g saf organik klorofilden oluşur. Tahıllardan elde edilen diğer yeşil besinler gibi, spirulia ve diğer mikro-yo- sunlar da, hayvansal olmayan gıdalardan alınması çok zor olan B|2 de dahil olmak üzere, detoks ve iyileşme için gerekli tüm B vitaminlerini sağlarlar. B vitaminleri karaciğerin, beynin ve sinir sisteminin onarımı ve tekrar dengelenmesi için özellikle önemlidir; normalde tahıllardan ve hayvansal besinlerden alın­dıklarından ve bu besinler asit yapıcı oldukları için detoks programlarında bulundurulmadıklarından, yeşil besinlerin tüketimi çok önemlidir.

Şeker pekmezi

Doğal ve sülfürsüz şeker pekmezi, gerekli minerallerin den­geli organik formda bulunduğu en zengin ve en kolay özümse- nen kaynaklardan biridir. Şeker kamışının kökleri 5-6 m’ye kadar inebilir ve bu arada diğer ekinlerin ulaşamadığı derinlik­lerdeki zengin mineral kaynaklarına da ulaşır. Kanın ve dokula­rın mineralleştirilmesi detoksun ana stratejilerinden biri olduğu için, şeker pekmezi, özellikle uzun süreli mineral eksikliği yaşa­yan insanlar açısından etkili ve uygun bir takviyedir. Şeker pek­mezi en iyi doğal demir ve demirin vücutta kullanılabilmesi için gerekli olan bakır kaynaklarından biridir. Bu, güçlü bir kan oluşturmak için ideal bir takviyedir ve anemi problemi yaşayan insanlar için iyi bir toniktir. Tüm bunlara ek olarak şeker pek­mezi, detoks sürecinde vücudun fazladan ihtiyaç duyduğu magnezyum ve kalsiyumu da sağlar.

Alkalik C vitamini

Alkalik C vitamini veya “C tuzu”, çeşitli alkalik mineral tuzlara bağlanmış C vitamininin asidik olmayan formudur. Daha ucuz, asetik asit formlu normal C vitamini gibi asit üre­timine sebep olmadığı için daha yüksek dozlarda kullanılabi­lir. C vitamini hem güçlü bir antioksidandır, hem de detoks sürecinde metabolizma açısından vazgeçilmez bir rolü vardır. Bu yüzden her detoks programına alkalik C vitamini de dahil etmek iyi bir fikir olacaktır. Kalsiyum askorbat ve sodyum askorbat en yaygın olan C tuzlarıdır ve her ikisi de tablet veya saf toz halinde mevcuttur; toz formu gün içinde suyla veya meyve sularıyla karıştırılarak kullanılabilir. Ekstra antioksidan etkileri açısından daha fazla miktarlarda kullanılabilecek olmasına rağmen, detoks sürecinde günlük 3-5 gramlık dozlar yeterli olacaktır.

Sıvı Bentonit

“Kil suyu” olarak da bilinen bentonit, su moleküllerinden 500 kat daha küçük ve her biri negatif elektrik yüklü mikro-molekül- lerden oluşan, çok ince, koloidal[5] volkanik kül formudur. Bu moleküller suyun bile giremediği yerlere girerek, kanı ve vücut sıvılarını doymuş hale getirirler vücuttaki dokuların ve sıvıların derinliklerinde sıkışıp kalmış pozitif yüklü toksinleri yakalayıp nötrleştiren milyonlarca mikro-mıknatıs gibi davranırlar. Nötr­leştirilen toksinler daha sonra kan yoluyla atılım organlarına taşınırlar. Tek bir bentonit molekülü kendi ağırlığının 200 katı ağırlığında toksin soğurabilir ve bu temizlik tamamen mekanik olduğu için vücutta hiçbir kimyasal reaksiyona sebep olmaz. Piyasadaki en kaliteli sıvı bentonitlerden biri Vitratox marka ola­nıdır ve sipariş için adresi Ek-2 Firmalar bölümünde verilmiştir. Günlük 2-3 kez alman, bir bardak suya karıştırılmış bir yemek kaşığı bentonit, çoğu detoks programı için gerekli dozu sağlar. Ağır doku ve kan kirliliği durumlarında bu dozu iki katma kadar çıkartabilirsiniz. Eğer psyllium da kullanıyorsanız, bento- niti “takipçisi” olarak psylliumun hemen ardından alm.

Psyllium tohumu

Hindistan’da “pire tohumu” olarak bilinen, psylliumun dövülmüş tohumu ve kabuğu, tıkalı bağırsaklardaki sıkışmış pislikleri, kuru mukus plaklarını ve çürütücü besin kalıntılarını temizlemek için en etkili doğal lifli takviyedir. Kronik kabızlık ve bağırsak tembelliği için, sıvı bentonite benzer şekilde, hiçbir kimyasal reaksiyona sebep olmadan, mekanik olarak işlemesi yüzünden, dövülmüş psylliumdan daha iyi bir çözüm yoktur. 300 mİ suda iyice karıştırılmış bir çay kaşığı dövülmüş psylli­um, aç karnına içilirse, kolonun en derin kıvrımlarında sıkışmış çürütücü atık ceplerine ve sümüksü yağlı artıklara kadar ulaşıp, tüm sindirim yolunu temizleyen bir baca fırçası gibi hareket eden, yoğun ve yapışkan iri bir kapsül oluşturur. Psyllium bağırsakların düzenli hareketlerini kolaylaştırır, seneler boyun­ca kolonda birikmiş tehlikeli toksik kalıntıları süpürür ve tüm detoks sürecini hızlandırır. Detoks diyetinde takviye olarak kul­lanılırken, aç karnına günlük bir veya iki doz yeterli olur, fakat eğer oruç tutuyorsanız, bağırsaklarda sürekli bir temizlik hare­keti sağlamak üzere günlük dört doz alınmalıdır. Her aldığınız bir doz psylliumun ardından bir bardak su içmeyi unutmayın ve eğer bentonit de kullanıyorsanız ikinci bir bardak suya karış­tırın. Detoks takviye ürünleri kapsamında Vitratox tarafından Bağırsak Temizleyicisi adı altında üretilen dövülmüş psyllium tohumu tozu bugün piyasada bulabileceğiniz en iyi ürünlerden biridir. Bu önemli detoks takviyesinin diğer mükemmel bir alternatifi ise Herbal Fibre Blend/Bitkisel Lif Harmanı adıyla AIM tarafından üretilen üründür. Bu, dövülmüş psyllium baz içinde dengeli olarak harmanlanmıl8 ş tane arındırıcı bitkisel özden oluşur. Bu bitkisel özler bağırsak parazitlerini elimine eder, atılım fonksiyonlarını uyarır, iç organları arındırır ve tüm sindirim sistemini tekrar dengeler.

Arnavutbiberi

Arnavutbiberi yeryüzündeki en etkili şifalı bitkidir ve detoks sürecine yardım eden çok güçlü arındırıcı özellikleri vardır. Arnavutbiberi kan dolaşımına büyük bir güç katar ve kalp fonk­siyonlarını dengeler; böylece tüm dokulara yeterli besin ve oksi­jen gitmesini sağlar. Buna ek olarak, arnavutbiberi tüm endokrin sistemini uyarır, bağışık tepkisini güçlendirir, karaciğer tıkanık­lığını temizler, peristalsisi ve alt bağırsak fonksiyonlarını aktive eder ve tüm sindirim sistemini enerjileştirir. İster inanın ister inanmayın, arnavutbiberi mide ülseri için en iyi çözümlerden biridir: Ülseri temizler ve dezenfekte eder ve hızla iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca arnavutbiberi, onu özellikle dolaşım ve kalp problemleri, mide ülseri ve durgun sindirim sistemi proble­mi olanlar için mükemmel bir detoks takviyesi yapan yüksek oranda alkalik yapma özelliğine de sahiptir. Günlük olarak bir veya iki defa, bir bardak sıcak su ile alınan bir veya iki kapsül, detoks sürecinde yeterli olacaktır. Arnavutbiberi aç karnına alın­dığında çok etkilidir fakat yarattığı acıya tampon olması amacıy­la yemeklerle birlikte de yenebilir. Yemek aralarında yendiğinde acısına önlem almak üzere elma ile beraber yenebilir.

Limon

Taze limon dünyadaki tek anyonik besindir; yani, negatif moleküler elektrik yükü taşır. Bu durum tatlı limon veya altın­top gibi diğer turunçgillerden hiçbirisi için geçerli değildir. Limonun arındırıcı anyonik özelliklerinden faydalanabilmek için taze sıkılmış suyunu içmek gerekir. Negatif yükünün, güçlü alkalik yapma etkisi ile birleşmesi, onu en güçlü detoks takviye­lerinden biri haline getirir ve her türlü detoks programına des­tek amacıyla kullanılabilir. Her zaman aç karnına, hiçbir tatlan­dırıcı olmadan bir bardak saf suyla karıştırılarak alınmalıdır. Taze limon suyu karaciğerde safra üretimine yardım eder ve yeterli safra üretimi olmadan besinleri tam anlamıyla sindirip özümsemek olası değildir. Taze limon suyunu detoks takviyesi olarak kullanmanın mükemmel bir yolu, onu dövülmüş keten tohumu, alkalik C vitamini tozu ve tercih edilen bitkisel özler ile karıştırıp limon-keten bileşimi hazırlamaktır. Bu karışım detoks programı süresince, günde iki kez yemek aralarında alınabilir. Tarifi, Tarifler ve Formüller bölümünde verilmiştir.

 

[1]    Mercan kalsiyum: Japonya Okinawa’daki mercanlardan elde edildiği

iddia edilen kalsiyum -çn.

[2]    Spirulina: Daha önce Spirulina platensis olarak bilinen Arthrospira pla- tensis türünün ticari ismi olarak kullanılır -çn.

[3]    Chlorella: İsmini Yunanca yeşil anlamına gelen chloros ve Latince küçük anlamına gelen ella‘nm birleşiminden alır -çn.

[4]    Bentonit: Volkan küllerinden türeyen küçük cam parçacıklarının bozu­luma uğramasıyla oluşmuş kil. Adım ilk olarak saptandığı ABD’nin

Montana eyaletindeki Fort Benton’dan almıştır -çn.

[5]    Koloidal: Asıltı olarak da bilinir. Atomlardan ya da basit moleküllerden daha büyük olan, ama çıplak gözle görülemeyen parçacıkların ortak adı. Boyutları 10-7 ila 10′3 cm arasında değişir -çn.

707 Toplam, 2 Bugün

Addüktör Magrıus için yorumlar kapalı

Addüktör Magrıus

| Ankara Masaj, Ankara Masaj Salonları, Ankara Masaj Salonu, Genel, Masaj Ankara | 22 Temmuz 2014

Addüktör Magrıus

Addiiktör magnus, vücuttaki üçüncü en büyük kastır. Kasık kemiği ile sitbone arasından ka¬sığa tutunur ve hepsi femurun arkasına tutunmak için aşağı inen üç parçaya ayrılır. En uzun parça dizin hemen üzerine tutunur.
Addüktör magnusun değişik bölümlerinin kas lifleri değişik açılarla yol alarak kasa çeşit¬li görevler yapabilme yeteneğini verir. Addüktör magnus kaslarının esas işi, uylukları kuvvetle çekerek bacakları bir araya getirmektir. Pelvisin dengesini sağlamaya ve yürüme ile koşma sıra¬sında uylukları uzatmaya da yardımcı olurlar.
Addüktör magnus karmaşık bir kastır, bu yüzden bu kası bulmak kolay değildir. Bununla birlikte bu kas, öğrenilmeye değer çünkü tetik noktalar Carol tarafından yaşanan türden üzün¬tü ve acıların nedeni olabilir.

22 yaşında, üniversitede piyano bölümünden mezun olmuş bir müzik öğrencisi olan Carol, ellerindeki ağrı için bir masaj terapistine gitmişti. Üçüncü seans sırasında tereddüt ederek ma¬sajın “cinsel ağrılarına” da iyi gelip gelmeyeceğini sordu. Açıklaması için cesaretlendirildikten sonra beş yıldır cinsel olarak aktif olduğunu ve devamlı olarak vajinasında aşırı bir ağrı yaşa¬dığını söyledi. Bacaklarını ayırmak, bu ağrıyı daha da kötüleştiriyordu. Daha ileri bir sorgula¬ma sonucunda çocukken iç uyluklarının her zaman sıkı olduğunu ve egzersizden sonra hiçbir zaman iyi esnemediğini hatırladı. Bazen yürürken veya koşarken adımını çok ileri attığında ağrının eşiğine gelen bir çekme hissettiğini de söyledi.
Üniversite kliniğinde fiziksel olarak mükemmel olduğunu söylemişlerdi. Bir danışmana git¬mesini veya belki erkek arkadaşı ile birlikte olmadan önce bir bardak şarap içmesi gerektiğini söylemişlerdi. Carol bu iki “reçeteyi” de denedi ama hiçbirinin yaran olmadı.

Carol’un iç uyluklarına yapılan masaj, iç uyluklarının iki tarafında da yukarıda hemen glu- teal kıvrımların önünde dayanılmaz acı veren noktaları ortaya çıkardı. 0 bölgeye masaj yapıl¬masından utandı ve kendi kendisine yapmasının mümkün olup olmayacağını sordu. Bazı de¬nemelerden sonra sert bir tahta sandalye üzerinde otururken hassas noktalarına bir tenis topu ile masaj yapabilecek hale geldi. Daha sonra tatmin edici bir sonuç aldığını bildirdi.

Belirtiler

Addüktör magnusun üst kısmındaki tetik noktalar pelvis içinde ağrıya neden olur (Şekil 9.39). İçerideki bu derin acı, oldukça yaygın ve odaklanmamış olabilir ya da kasık kemiği veya vajina, rektum (kalınbağırsağın son kısmı), prostat veya mesanede lokalize olmuş keskin, ani ve patlayıcı bir ağrı ortaya çıkabilir. Kasın orta kısmındaki tetik noktalar, iç uylukta neredeyse kasıktan dize kadar ağrı ve gerginliğe neden olur (Şekil 9.40) (1992, 290-291).
Addüktör magnustaki tetik noktalardan gelen ağrı, uyluklar çok açıldığında artar. Bu se¬beple kadınlarda cinsel ilişki sırasında meydana gelebilen iç pelvis ağrısı, muhtemel bir dahili veya jinekolojik hastalık endişesi yaratır. İç pelvis ağrısının miyofasiyel sebeplerinden haberdar olmamak, çok çeşitli yanlış teşhislere ve ameliyat da dahil olmak üzere yanlış tedavilere yol aça-
bilir. Kasık bölgesindeki ağrının teşhisinde miyofasiyel tetik noktaların muayenesi her zaman ilk sırada gelmelidir. Eğer basit masajlar ağrıyı yok ederse bir çok endişeden kurtulabilirsiniz (1992, 289-301).

Nedenler
Addüktör magnus kasları mer-diven çıkmak, ata binerken ve ka-yak yaparken hızlı dönüşler yap-mak gibi işlerde kullanılır. Bu faaliyetler fazla yapıldığında te¬tik noktaların meydana gelme¬si muhtemeldir. Egzersiz sırasın¬da zaten tetik noktalar tarafından engellenen kaslarınızı fazla ger-memek için dikkat edin.
Addüktör magnus problemle-rinin diğer yaygın sebepleri mer-diven inerken, buzda yürürken veya arabaya inip binerken olan ayak kayması durumlarıdır. Ba-caklar açıkken ani bir yüklenme veya bacakları aniden ayıran her-hangi bir hareket, addüktör mag-nus kaslarını incitebilir. Ayağın kayması, iç uyluktaki kaslar için en büyük tehlike olabilir. Giy-diğiniz ayakkabılara da dikkat edin; yüksek topuklu ayakkabı¬lar bu kaslar için iyi değildir, ta¬ban ve topuğu aşınıp düzleşmiş olanlar da öyle çünkü kayma veya düşme riskini artırırlar. İşte veya oyunda ağırlığınızı her iki ayağı¬nız üzerinde dengeli tutmaya dik¬kat ederek addüktör magnus kas-larınızı aşırı germekten veya aşırı yüklemekten kaçının.

Tedavi

Addüktör magnus, addüktör longus ve brevis kaslarının arkasındadır. Şekiller 9.35, 9.36 ve 9.37’ye tekrar bakın. İç uylukta parmağınızı üzerlerine koyarak bu kasları ayırt etmeye çalışın.
Addüktör magnusun 1 numaralı tetik noktasına masaj yapmanın en iyi yolu, Thera Cane’dir (Şekil 9.41). Çizimde gösterildiği gibi bu tetik noktaya bir ayağınızı sandalyeye koyduğunuzda kolayca ulaşabilirsiniz. Önce sitbonun (kalça kemiğinin altında iskiyal kemikteki çıkıntı) yeri¬ni bulun sonra uyluğun iç kısmında onun 2-3 santimetre kadar aşağısına ulaşın.

Alternatif olarak bir tenis topu, Lacrosse topu veya sert bir lastik top, sert bir sandalye ve¬ya sıranın kenarına oturduğunuzda bu tetik noktaya masaj yapmak için kullanılabilir. Bunun net olarak resmedilmesi zordur bu yüzden dikey duran vücutta topun yaklaşık pozisyonuna bakın (Şekil 9.42). Uygulaması zor ve manivela gücü zayıf da olsa bu bölgede parmaklarla ça¬lışmak da mümkündür. Bu tetik noktanın masajından gelen ağrı, oldukça şaşırtıcı ve şiddet¬li olabilir ama masaja devam edilmelidir çünkü bu, üstesinden gelinmesi gereken çok önem¬li bir tetik noktadır.
Addüktör magnusun 2 numaralı tetik noktaya desteklenmiş parmaklarla masaj yapın. Ad¬düktör longus bölümünde Şekil 9.38’de gösterildiği gibi bacağı yatağa dayayın.

593 Toplam, 2 Bugün

Spa Otel için yorumlar kapalı

Spa Otel

| Ankara Masaj, Ankara Masaj Salonları, Ankara Masaj Salonu, Genel, Masaj Ankara | 25 Haziran 2014

Spa Otel

Vücudu rahatlatmak istemek, hemen her insanın isteğidir. Bundan dolayı da belirli dönemlerde masaj yaptırarak vücutlarında var olan kötü enerjiyi ortadan kaldırmak isterler. Şimdilerde birçok farklı masaj yöntemi olsa da bunlar arasında kendine ayrı bir yer edinenlerinin başında ise spa geliyor. Dünya üzerinde oldukça yaygın olmasına rağmen özellikle de son dönemlerde ülkemizde de tercih edilmeye başlayan spa masajı ile birlikte artık insanlar suyu hiç olmadığı kadar etkili bir şekilde kullanıyorlar. Bundan dolayı da bugünlerde insanların büyük bir kısmı, tatillerini spa otel denilen otel türlerinde geçirmeye başladı.

Her geçen sayısı artan spa otel türlerinde temel amaç, bir taraftan insanların istedikleri otel konforunu yaşamalarını sağlarken diğer bir taraftan da hiç olmadığı kadar rahatlamaya başlamaktadır. Spa, her ülkede birbirinden farklı anlam içermiş olsa da aslında her birinde temel amaç aynıdır. Yapılacak olan işlemler sonrasında insanlar kendilerini daha öncesinde hiç olmadığı rahat ve güzel hissetmiş olacaktır. Bunu bilen otel işletmeleri de birbirinden farklı konseptleri bünyesine ekleyerek insanlara farklı bir spa deneyimi yaşatmayı istiyorlar.

Su İle Rahatlayın

Spa otellerine girildiği zaman da görülebileceği üzere genel olarak paketler hazırlanmıştır. Bu paketlerin her birinin içerisinde, insanların çok daha rahatlaması ve dinlenmesi amacı ile çeşitli spa masaj hizmetleri bulunuyor. Dolayısıyla buraya gelen insanlar, ihtiyaçları dahilinde en uygun olacağına karar verdiği paketler arasından seçimlerini yapabilirler. Hazırlanmış olan paketlerde genel olarak birkaç farklı spa masajı tekniği bulunuyor. Bu masajların genel olarak içerikleri birbirinden farklı. Örneğin kimisi yalnızca buhar tekniğini uygularken kimisi de özel olarak hazırlanmış aroma yağlar ile vücudu dinlendiriyor ve yenilenmesini sağlıyor.

Geçmiş dönemlerde insanlar rahatlamak istedikleri zaman genel bir şekilde hizmet veren masaj salonlarını tercih ederlerdi. Ancak şimdilerde özellikle de yaz aylarında bir taraftan tatilini yaparken diğer bir taraftan da vücudunda birikmiş olan yorgunlukları atmak isteyen insanlar, birbiri ardına açılmaya başlamış olan spa otel çeşitleri arasından istediklerini seçebiliyorlar. Böylelikle de tatilini hiç olmadığı kadar rahat ve dinlendirici bir şekilde geçirmeye de başlayabilecekler.

637 Toplam, 2 Bugün

Ruhunuza Uygun Masaj için yorumlar kapalı

Ruhunuza Uygun Masaj

| Ankara Masaj, Ankara Masaj Salonları, Ankara Masaj Salonu, Ankara masaj salonu çankaya, Genel, Masaj Ankara | 4 Haziran 2014

Ruhunuza Uygun Masaj

Öncelikle uzak doğulu eğitmenlerden eğitim almış profesyonel masöz ve masörlerin yetiştirdiği masöz ve masörler ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın her yerinde öğrenciler yetiştiriyor ve masaj sektörü profesyonel bir şekilde masaj yaptırmak isteyenlere ulaşabiliyor. Masöz ve masörler anatomiden, aromaterapiye, refleksolojiden, müşteri psikolojisine kadar çok sayıda eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra masaj yapabilir belgesi alıyor. Ancak bu belge kendi başına masözün ve ya masörün her türde masajı yapabileceğini ifade etmiyor. Masözler ve masörler her masaj çeşidi için özel bir eğitim almak zorunda ve bu eğitimi başarı ile bitirmek zorundadır.

Profesyonel masaj salonları ve spa merkezleri müşterilerine thai masajı, İsveç masajı, sıcak taş masajı, volkanik taş masajı, klasik masaj, çikolata masajı, altın masajı, bal masajı, süt masajı gibi farklı malzemeler ve niteliklerde masaj çeşitlerini müşterilerine sunuyorlar. Masaj salonlarına ve spa merkezlerine giden kişiler genel olarak hangi masaj türünü seçmeleri gerektiğine sahip oldukları yetersiz ve kulaktan dolma bilgiler sebebiyle karar veremiyorlar. Bu karışıklığı önlemek ve kişinin ihtiyacı olan masaj çeşidine karar vermek için masöz ve masörler size uygun masajı ruhunuza uygun masaj  arasından seçerek size detaylı bilgi vermek durumundadırlar.

605 Toplam, 2 Bugün

Ankara Uzak Doğu Masajı için yorumlar kapalı

Ankara Uzak Doğu Masajı

| Ankara Masaj, Ankara Masaj Salonları, Ankara Masaj Salonu, Genel, Masaj Ankara | 30 Mayıs 2014

Ankara Uzakdoğu masajı Uygulaması

Masaj uzak doğu kökenli bir uygulama olarak, binlerce yıldır insanoğlunun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanan ve mistik özellikler taşıyan bir tekniktir. Farklı coğrafi bölgeler ve kültürler tarafından uygulanan ve buna paralel olarak farklı türleri bulunan masajların, klasik olarak bilinen ve günümüzde de yoğun bir ilgi gören ana türü Uzakdoğu masajıdır.

Uzakdoğu masajı kendi içerisinde, yine farklı coğrafya ve kültürlerde farklı disiplinlere sahip olarak uygulanmasına bağlı olarak ayrılırlar. Karina Uzak Doğu masajı, tüm bu türlerin en klasik olarak bilinen disiplinin uygulanmasıyla, kişinin fiziki ve ruh sağlığının dengeye kavuşmasına yardımcı bir uygulamadır. Özel teknikler kullanılarak yapılan bu tür masajları, alanlarında uzmanlaşmış ve konu ile ilgili yetki sahibi masöz veya masörler tarafından yapılması gerekir.

Karina Uzakdoğu masajı, alanlarında teknik eğitimden geçmiş ve alanlarında uzun yıllar uygulayıcı olarak görev almış deneyimli ve birikim sahibi masör ve masözler tarafından uygulanır. Farklı isimlerle anılan Uzakdoğu masajı, Hint, Çin, Thai gibi isimlerle ve yanı sıra uygulama biçiminden kaynaklı olarak farklı isimlerle anılan türlere sahiptir.

951 Toplam, 1 Bugün

Cranio – Sacral Terapi için yorumlar kapalı

Cranio – Sacral Terapi

| Ankara Masaj, Ankara Masaj Salonları, Ankara Masaj Salonu, Ankara masaj salonu çankaya, Genel, Masaj Ankara | 27 Mayıs 2014

Cranio – Sacral Terapi

Cranio sacral terapi mucize terapi masaj yöntemlerinden birisidir. Bu masaj yöntemi genel masaj türlerine istinaden oldukça yeni bir masaj türüdür. Fakat bilimsel olarak kayropratktikler tarafından geliştirilmiş en kısa sürede en hızlı etkiyi amaçlamış bir yöntemdir. Sadece vücut sağlığı açısından değil, psikolojik olarak da birçok konuda katkı sağlayan bu yöntem ilk olarak Palm Beach Florida da uygulanmıştır. Yöntemin isim babası Dr. John Upledger 25 senelik osteopat ve araştırmacı kimliği ile bu masajı geliştirmiştir. Masajın uygulanmasına Doktor John Upledger yaklaşık 35 yıldır devam ediyor ve masajı geliştiriyor. Masaj kısa sürede bütün Dünyaya yayılmış, Türkiye’de ise çok az sayıda kaliteli uzman tarafından uygulanan bir masaj türüdür. Bir masaj salonunda bu masajı yaptırmadan önce mutlaka detayları konusunda salonun bilgisi sorgulanmalıdır.

Bu masaj terapisi günümüzde tüm Dünyada yaklaşık 50000 uzman tarafından uygulanan bir masajdır. Genel yapısı itibariyle yardımcı bir yöntem olmasına karşın günümüzde artık vazgeçilmez tedavilerden birisi olmuştur. Cranio sacral terapi yöntemi akupunktur tedavisi uygulayan kişiler, tıp doktorları, fizik terapi uygulayan merkezler ve masaj salonlarının uyguladığı bir yöntemdir. Yardımcı olduğu konular arasında spordan kaynaklanan sorunlardan, boyun bel ve kol ağrılarına, stres duygusal sorunlar ve depresyondan tutun öğrenip bozukluklarına kadar hem vücut sağlığını hem de ruh sağlığını içeren birçok konu vardır.

Cranio – Sacral Terapi Nasıl Uygulanır?

Bu terapinin uygulanmasında hafif basınç uygulaması bulunmaktadır. Hafif basınç ile vücutta bir çok ağrının giderilmesi söz konusudur. Bu basınç uygulaması cranio – sacral terapi sırasında vücudun hemen hemen her bölgesine uygulanmaktadır.

Merkezi sinir sistemimizde zaman zaman oluşan negatif durumlar bu tedavi sayesinde ortadan kaldırılmaktadır. Terapi vücut iç sıvısına da etki de bulunmaktadır. Her bölgeye uygulanan basınç sıvının eşit bir şekilde yayılımını sağlamakta sıvının hareketine de katkıda bulunmaktadır. Vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizması olan vücut sistemlerin uyarılmasını sağlayan bu yöntemi belki de diğer terapi ve masaj yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği budur. Türkiye’de de bu terapi yöntemi artık uygun fiyatlarla erişilebilen bir yöntemdir.

625 Toplam, 3 Bugün

Dikmen Çankaya Masaj salonu Adresi Ankara için yorumlar kapalı

Dikmen Çankaya Masaj salonu Adresi Ankara

| Ankara cilt bakım merkezi kızılay, Ankara hamam sauna fiyatları, Ankara lazerle tüy aldırma kızılay çankaya, Ankara masaj salonu adresi çankaya, Ankara masaj salonu çankaya, Ankara masaj salonu şahmaran çankaya, Ankara masaj salonu tutku kızılay, Ankara masözleri seans fiyatları, Ankara spa masaj salonu fiyatları, Ateş masaj salonu kızılay Ankara, Çankaya masöz bayan masaj salonu Ankara, Dikmen bayan masöz masaj salonu Ankara, Genel, Masaj bana faydalımı Ankara, Masaj salonu faydaları nelerdir | 13 Eylül 2013

Dikmen Çankaya Masaj salonu Adresi Ankara

İnsanların rahatlamak için yoga gibi yöntemleri denedikten sonra daha sıcak bakmaya başladığı masaj hizmeti pek çok kentte artık profesyonellik düzeyinde verilebiliyor. Ferah ve stres öğelerinden arındırılmış Dikmen Çankaya Masaj salonu Adresi Ankara insanlar için tercih sebebi olabiliyor. Bu yüzden salonlar olabildiğince huzur atmosferinin hakim olduğu bir şekilde dizayn edilmeye çalışıyor. Huzur dendiğinde ilk akla gelen mumlar ve çeşitli hoş kokulu aromalar bu salonların olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Masaj salonu nasıl bulunur?
Kaliteli hizmet alabileceğiniz, profesyonel bir masöz veya masör kadrosu bulunan, farklı teknikleri ile sorunlarınıza yanıt olabilecekmasaj salonu bulabilmek için internetten faydalanabilirsiniz. Günümüzde her firma gibi bu tür hizmetler veren firmalar da müşterilerine online olarak ulaşılabilme şansını tanıyor. Web sitelerini ziyaret ettiğiniz salonlarda ne tür masaj yöntemlerinin kimler tarafından uygulandığını, hangi masaj yağlarının kullanıldığını görebiliyorsunuz.
Bunların yanı sıra masaj yöntemlerinin her birinin kaç dakika sürdüğünü de önceden bilebildiğiniz için günlük planlarınızı bu doğrultuda hazırlayabiliyorsunuz. Randevu talep etmek için kolaylıkla erişebileceğiniz salonlardan yana tercih kullanmanızda fayda var. Zira ne zaman masaja gereksinim duyabileceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden telefon ile ya da online olarak her istediğiniz vakitte ulaşıp randevu talep edebileceğiniz firmalara öncelik tanıyın.
İnternette arama yaparken İstanbul masaj salonu gibi yaşadığınız kentleri de belirtmeniz daha kısa sürede neticeye erişmenizde faydalı olabilir. Hatta İstanbul ya da Ankara gibi büyük kentler için semt adını da arama yaptığınız kelimelere ekleyebilirsiniz. Web sitelerinin pek çoğu masaj fiyat tarifelerini de ziyaretçileri ile paylaşıyor. Bunun yanı sıra ödemelerinizi online olarak yapabilmenize ya da çeşitli ödeme kolaylıklarından istifade edebilmenize de olanak tanıyor.
Masaj yöntemleri arasında çeşitli sağlık sorunlarınıza iyi gelebilecek metotların da olduğunu unutmayın. Örneğin boyun ağrısı yaşıyorsanız, boyun masajlarının yapılmasını talep edebilir, son günlerde sürekli güne yorgun başlıyorsanız germe masaj yöntemleri gibi tekniklerin uygulanmasını isteyebilirsiniz. Sadece stres atmak için değil ağrılarınızdan kurtulmak için de bu muazzam yöntemi devreye sokabileceğinizi unutmayın. Son ayların popüler tekniği olan ayak masajı da uzun süre ayakta kalanların tüm ağrılarından kurtulmasını sağlayabiliyor. Haftada bir defa ayak masajı yaptırarak kendinizi şımartabilirsiniz!

2,368 Toplam, 1 Bugün

Çankaya Masaj Salonları Ankara için yorumlar kapalı

Çankaya Masaj Salonları Ankara

| Ankara cilt bakım merkezi kızılay, Ankara hamam sauna fiyatları, Ankara lazerle tüy aldırma kızılay çankaya, Ankara masaj salonu adresi çankaya, Ankara masaj salonu çankaya, Ankara masaj salonu şahmaran çankaya, Ankara masaj salonu tutku kızılay, Ankara masözleri seans fiyatları, Ankara spa masaj salonu fiyatları, Ateş masaj salonu kızılay Ankara, Çankaya masöz bayan masaj salonu Ankara, Dikmen bayan masöz masaj salonu Ankara, Genel, Masaj bana faydalımı Ankara, Masaj salonu faydaları nelerdir | 13 Eylül 2013

Çankaya Masaj Salonları Ankara

Masaj salonlarına ihtiyacın temek sebeplerinden biri özellikle büyük şehirlerde yaşanan stres kaynaklı sıkıntılar olmaktadır. Stres, depresyon gibi durumlarda insanların tercihlerinde bulunan masaj, bu konudaki sorunlara aynı zamanda çare de olmaktadır. Masaj, bedensel zindelik ve dinçlik verdiği gibi ruhsal rahatlama imkânını da sunan bir uygulamadır.

Kelime anlamı ile Eski Yunancadan günümüze yoğurmak olarak yani “massien” kökünden gelen masaj, günümüze kadar uygulama alnında çok fazla değişiklik göstermeden ve değişmeden, bedensel ve ruhsal dinginliğin kazanılmasında önemli yardımcı unsur olarak gelmiştir. Günümüzde yapılan araştırmalarla kanıtlanan, kan dolaşım hızının ayarlanması gibi uygulamalar sonrası büyük fayda sunduğu görülen masaj, başka faydaları da görülmektedir. Kan şekerinin düzenlenmesine katkı sağlayan, ayrıca kalp ritmini dengeleyen ve düzenli egzersizler sonucu bağışıklık sistemine güç kazandıran bir uygulamadır. Masaj, bedensel dinginliğe olanak verirken, aynı anda ruhsal gevşeme sayesinde stresle mücadelede çok önemli bir ana uygulama olarak kullanılmaktadır. Günümüzde genelde iş ortamlarında görülen masa başı çalışmalarının neden olduğu ağrılar üzerinde etkili olan masaj, bel, boyun, sırt, kalça ağrıları üzerinde etki sağlamaktadır.

Ankara’da Masaj Salonları

Masaj, kesinlikle güvenilir profesyonel firmalarca bir sistem gerektiren, ayrıca diplomalı, becerikli aynı zamanda deneyimli masörler yani konusunda uzman personel tarafından uygulanmalıdır. Dolayısıyla bir çeşit sağlık hizmeti olarak gördüğümüz masaj uygulamaları için güvenilir ve kurumsal yapısı güçlü bir firma seçeneğini kullanmakta fayda vardır. Müşteri açısından baktığımızda Çankaya Masaj Salonları Ankara ilimizde zengin bir kazanım sunmaktadır.

Neredeyse insanlık tarihi kadar bir geçmişe sahip olan masaj, milattan önce beş bin yılından itibaren uygulanan, derin bir geçmişi ve köklü gelenekten günümüze gelmiştir. Beden sağlığının korunmasında fiziki gerilimleri yok ederek olumlu bir enerji ile beden zindeliğine fayda veren masaj, aynı zamanda ruhsal sakinliği ve dinginliğin kazanılmasında da beraberinde avantaj getirmektedir. Günümüz müşteri gereksinimleri arasında önemli yeri edinen masaj seansları ile sağlığınıza katkı için, mutlaka profesyonel hizmetleri tercih edilmelidir. Kurumsal bir firma düzeyindeki masaj salonlarından alacağınız fayda her zaman sizleri tatmin edecektir. Çankaya Masaj Salonları Ankara genelinde bu farklılığı size yaşatmaktadır.

1,063 Toplam, 1 Bugün

Ankara Masaj